Verkiezingstijd

Door SirDarkAngel op woensdag 15 maart 2017 11:30 - Reacties (6)
Categorie: -, Views: 1.831

In ons huishouden vroeg de 7jarige op wie er vandaag wordt gestemd. Nadat zijn moeder antwoord gaf was de vervolgvraag ‘hoe deze partij Nederland dan goed zou gaan maken?’. Het CDA spotje met de tekst ‘Als we het onze kinderen niet meer uit kunnen leggen….’ was het eerste wat door mijn hoofd ging. Partijprogramma’s zijn al complex genoeg voor mij, laat staan voor een jongen van zeven. Na een antwoord, wat hem duidelijk niet voldoende interesseerde had hij toch nog één brandende vraag: ‘Is er eigenlijk een partij welke pro Minecraft is?’.

Na vier jaar (eindelijk weer een volledige regeerperiode), mogen we weer; Stemmen op partijen welke de komende jaren ons land zullen vertegenwoordigen. Het voelt alsof we weer kind zijn en sinterklaasavond nadert. De speelgoedboeken liggen voor ons en het mooiste speelgoed wordt ons beloofd. Net als de zelfrijdende auto van ¤5,99 uit het speelgoedboek welke na de aanschaf net iets minder zelfrijdend is en na twee keer spelen al helemaal niet meer rijdt, daar worden de beloftes welke ons gedaan worden ook zelden/niet waargemaakt.

Op GoT las ik een interessante reactie waarin de verkiezingsprogramma’s worden vergeleken met profielen op datingsites. Hierop probeert men zichzelf ook zo goed mogelijk te profileren. Nu snap ik dat je de negatieve punten niet wil benadrukken als je campagne aan het voeren bent, maar het realisme lijkt verloren te zijn en de programma’s zijn te positief ingestoken. Het politiek vertrouwen bij de kiezer zit op een dieptepunt en ik heb niet het gevoel dat dit snel hersteld. De kiezer ziet ook dat de beloftes welke hem of haar heeft overgehaald te stemmen op een partij niet waar worden gemaakt.

1 Van de resultaten hiervan zijn een groot aantal splinterpartijen welke sneller zijn opgekomen dan dat de Narcissen dat de laatste dagen doen. Splinterpartijen welke de kiezer met wantrouwen naar de gevestigde orde naar zich toe willen trekken. Dat doen ze door net zulke overdreven positieve programma’s te presenteren, maar aan te geven dat hun programma’s wel realistisch zijn. Zowel nieuwe als oude partijen overspoelen ons tijdens debatten met cijfers die de ene politieke partij roept om zijn programma te promoten, maar hierna worden dezelfde cijfers tegengesproken door een andere partij. Mij geeft het in ieder geval het gevoel dat we ‘geTrumpt’ worden en dat partijen hun eigen waarheden presenteren en dat we elk cijfer moeten controleren.

Wat kunnen wij kiezers nu realistisch doen om te zien of een programma realistisch is? Kan er worden verwacht dat mensen alle programma’s doorlezen. Kijken wat er wel of niet realistisch is, naast dat men moet uitzoeken wat een bepaalde wijziging nu precies betekend. Mux heeft een hele mooie blogserie, waar hij veel tijd in moet hebben gestoken. Zelfs deze blogs volledig doorlezen is niet iets wat ik een gemiddelde Nederlander zie doen. Ik denk dat modaal Nederland (onbewust) stemt op het charisma van een partijleider en de berichtgevingen in de media. Zal een gemiddelde stemmer 5 punten uit het programma van zijn/haar partij kunnen opnoemen? In het geval van een PVV-stemmers betekend dit volgens mij dat het gehele programma a4'tje uit het hoofd moet worden geleerd, maar dat terzijde.

We zijn/ik ben trots dat we een democratie hebben waar we onze stem mogen uitbrengen. Ik kijk uit naar dagen als deze en ben benieuwd naar de uitkomst. Aan de andere kant irriteer ik mij heel erg in deze tijd en heb het gevoel onderdeel te zijn van één groot circus. Irriteer ik me aan de quotes die worden uitgelicht in de media, puur en alleen voor de sensatie. Irriteer ik mij aan het werk wat het kost een realistisch beeld te krijgen van een partijprogramma. Irriteer ik mij aan het feit dat ik merk dat het charisma van een partijleider ook bij mij veel invloed heeft, terwijl dat maar een hele beperkte factor zou moeten zijn. We laten onze keuzes door te veel randzaken beïnvloeden of zelfs bepalen. Morgen is het weer over en gaan de mensen op wie wij gestemd hebben op zoek naar een coalitie. Een proces wat zomaar lang kan gaan duren en wat een nieuw soort circus met zich mee brengt. Onze taak als brave burgers is dan weer gedaan en in plaats van ons te worstelen door verkiezingsprogramma’s kunnen we ons weer richten op belangrijke zaken zoals de Minecraft debatten met onze kinderen. Mag hij/zij vandaag 1 of 2 uur blokjes stuk slaan en pixel huizen bouwen. Een niveau wat een stuk beter behapbaar is voor de meeste van ons.

Cheers,

Roy

Democratie 2.0

Door SirDarkAngel op maandag 27 april 2015 13:47 - Reacties (18)
Categorie: -, Views: 2.423

De democratie zoals we deze nu kennen is dood in mijn ogen. Steeds meer mensen met wie ik spreek, jong/oud, hoog/laag opgeleid, stemmen niet. Andere stemmen alleen omdat dit ons recht is waar we gebruik van moeten maken zonder dat ze weten op wie ze echt moeten stemmen.

Vroeger was ik geïnteresseerd in de politiek. Las ik tijdens de periode van verkiezingen de verschillende politieke agenda’s door en probeerde ik op basis daarvan de partij te kiezen welke het beste bij mij paste. Nu lees ik nog steeds vluchtig de agenda’s van de partijen door, maar heb ik steeds meer het gevoel dat ik moet kiezen wie het mooiste verhaal heeft. Realisatie van de standpunten welke de partijen tijdens verkiezingen innemen gebeurd veel te weinig en er staan vaak punten in waarvan je tijdens het lezen al weet dat ze nooit volledig doorgevoerd kunnen worden.

De grote partijen zitten vast aan deze manier van werken. Ik denk dat als een grote politieke partij een compleet realistisch plan op tafel legt zei de kiezers verliezen. Een te groot gedeelte van de stemmers gaat niet weten wat wel en wat niet haalbaar is en stemt op basis daarvan op de mooiste beloftes. Er zijn kleine partijen waarop je kan stemmen. Deze partijen, welke vaak 1 of 2 zetels halen en hierna verdwijnen uit de kamer of op dit aantal blijven hangen, hebben amper een inbreng in ons huidige stelsel. Tijdens de verkiezingsperiode krijgen de kleine partijen geen aandacht in de grote media en hierdoor is het zeer lastig om voet aan de grond te zetten.

Nu haken stemmers steeds vaker af, omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Tussen 1972 en 1989 was de opkomt tijdens de tweede kamer verkiezen altijd boven de 80%. Tijdens de 7 verkiezingen welke we hierna gehad hebben is dit slechts 1 keer gelukt.

Ik pleit voor een hervorming van ons stelsel. Het is in mijn ogen niet meer van deze tijd dat we met onze huidige technologieën nog moeten stemmen op 1 partij welke al onze belangen behartigd. Het moet toch mogelijk zijn om een platform te bouwen waarbij stemmers op bepaalde punten voor of tegen kunnen stemmen. Hierbij is het niet mijn bedoeling dat mensen kunnen stemmen op stellingen als:

• Wilt u gratis zorg?
• Wilt u dat kinderopvang gratis wordt gemaakt?
• Wilt u belastingverhoging?

Ons land zou in no-time failliet gaan, omdat het grote merendeel “ja” stemt op de eerste 2 stellingen en “nee” op de laatste stelling.

Mijn voorstel is een platform te bouwen waar mensen hun eigen voorstellen kunnen neerleggen en wanneer dit kosten mee brengt direct kunnen aangeven waar dit geld vandaan moet komen. Dit kan een verhoging van de belasting zijn, maar ook minder investeren in een andere post is een mogelijkheid. Een voorbeeld hiervan is “Wilt u dat kinderopvang gratis wordt gemaakt. Om dit te realiseren wordt de BTW met 2% verhoogd.” Vervolgens kan men stemmen op dit onderwerp en wanneer er een x aantal stemmen behaald is, dan wordt het voorstel doorberekend door de rekenkamer. Als het idee haalbaar wordt geacht wordt er een stemming geopend waarbij men voor of tegen kan stemmen en op basis hiervan gaat het idee wel of niet door.

Men kan in dit systeem veel meer betrokken zijn. Je ziet direct een realistisch verhaal en naast het positieve wordt ook direct de negatieve kant weergeven. Het bashen op de hoge heren is minder zinnig, omdat wanneer je zelf iets willen veranderen de drempel om een voorstel in te dienen veel kleiner is dan dat je nu bij wijze van spreken direct een eigen partij moet op richten. Ook de aanhangers van de kleinere partijen met een bepaalde focus, zoals bijvoorbeeld de partij van de dieren krijgen hierdoor een platform waar zei ideeën makkelijker kunnen lanceren dan dat zei dit kunnen met 1 of 2 zetels.

Er hangen ook nadelen aan een plan als deze en uiteraard moet er veel worden uitgewerkt. Hoe kunnen mensen veilig, niet geforceerd stemmen bijvoorbeeld. Ik denk dat dit haalbaar moet zijn. We kunnen online ook onze bankzaken online uitvoeren en onze belasting aangeven. Dan moet het toch ook te realiseren zijn om veilig online te kunnen stemmen.

Ook ouderen bereiken welke minder goed om kunnen gaan met de nieuwe technologieën of omgaan met de economie welke niet statistisch is, maar zeer dynamisch biedt uitdagingen.

Ik denk dat een platform als deze, uiteraard compleet uitgewerkt, een grote meerwaarde heeft vergeleken met het huidige systeem waarin partijen vechten hun macht te houden en hierdoor de echte zaken lijken te vergeten. Het systeem waar het “normale volk” steeds minder interesse heeft in de politieke zaken waar een ieder dagelijks mee te maken heeft.

Ik denk alleen dat het lanceren van het platform voorlopig alleen in mijn fantasie gaat plaatsvinden en niet in de realiteit. Toch hoop ik een revolutie te gaan zien van onze democratie. Een democratie waar hard voor gevochten is en waar we dankbaar voor moeten zijn. Op naar democratie 2.0.

Cheers,

Roy

Een leven zonder IT nerd

Door SirDarkAngel op dinsdag 1 juli 2014 10:18 - Reacties (37)
Categorie: -, Views: 7.986

Ik zit op de bank en ben bezig met een script waarbij ik het gevoel heb dat ik er bijna ben. Op dat moment klinkt het “Ik heb een mail dat ik spam heb en ik wil zien of dat echt spam is”, van de andere kant van de bank. Ik schiet uit mijn concentratie en kijk naar rechts, om mijn vrouw met een vragende blik naar mij te zien kijken. Ik knipper een paar keer met mijn ogen en probeer met een handbeweging haar te laten verdwijnen, maar helaas werkt dat ook deze keer niet.

Begrijp me niet verkeerd, ik hou zielsveel van mijn vrouw, maar een afstandsbediening waarmee je haar aan en uit kan zetten zou haar perfect maken. Ze heeft de gave om vragen en opmerkingen op de verkeerde momenten te stellen. Die gave heeft 99% van de mensen in mijn ogen, dus een neutraal persoon zou mogelijk constateren dat ik het probleem in deze ben, maar zelf geef ik graag de 99% de schuld.

“Hoe kan ik zien of de spam ook echt spam is?” herhaalt ze wanneer ik haar vragend aankijk. Als ik doorvraag blijkt het dat ze een mail gehad heeft van haar mail provider waarin een mail als onveilig wordt beschouwd. De onveilige mail zit als bijlage toegevoegd, voor het geval dat dit een false possitive zou zijn, maar het openen wordt afgeraden. Het subject van de mail is “Your Amazon.com Order (D01-2060301-1023903)‏” waardoor mijn vrouw bang is dat er mogelijk iets van haar account besteld is. Geen onlogische redenatie en ik ben blij dat ze niet zomaar bijlages aanklikt als ze deze mogelijk onveilig is. Ook al is het haar laptop welke mogelijk geïnfecteerd raakt met wat de bijlage ook zou zijn, ik zou de schade mogen oplossen.

Ik open de bijgevoegde .msg file en de mail blijk inderdaad spam te zijn. De tekst kent geen opmaak, de order zou in een zip file zitten en de headers wijzen erop dat de mail afkomstig is uit Rusland. Ik vertel dit aan mijn vrouw. Haar blik laat zien dat ze niet overtuigd is, maar dat ze het hier maar bij laat. Ik schuif terug naar mijn kant van de bank als ik mij afvraag of elke “normale mens” een IT nerd kent voor vragen als deze. Wanneer mag je een bestand openen, wanneer niet? Wanneer is een website veilig, als hier een slotje bij staat of wanneer de gehele balk groen is? Ik heb hier een foutmelding, wat nu?

’s Avonds komt mijn schoonvader langs. Wij krijgen een nieuwe keuken en hij komt kijken wat er aan voorbereidend werk moet worden gedaan. Hij heeft zijn laptop bij zich, want er werkt “iets” niet meer. Nu heeft mijn schoonvader het natuurlijke talent Internet Explorer werkbalken en andere troep (mee) te installeren op zijn pc. Nadat deze ongewenste software is verwijderd is het probleem niet meer te reproduceren. Ook nu stel ik mij weer de vraag, wat als hij geen IT nerd had gekend?

Samen lopen we naar mijn keuken toe. Nadat hij een minuut of twee rond heeft gekeken kijkt hij mij aan en overlaad hij mij met een waterval aan tekst. “Als we dit nou eens ophogen, dan kan deze houten plaat worden verhoogd. Vervolgens vrezen we dit een beetje en als we dan toch bezig zijn dan vervangen we direct die houten plaat aan de andere kant, want die heeft echt zijn beste tijd wel gehad. Dan gooien we er direct wat isolatie tussen.” Ik kijk naar de desbetreffende plaat en heb geen idee wat er mis mee is, maar ik knik. Ik heb geen idee wat er in mijn keuken gaat gebeuren, maar ik weet wel dat het goed komt, omdat er iemand met verstand naar kijkt.

Op dat moment realiseer ik mij dat als mijn schoonvader geen twee rechterhanden zou hebben gehad ik iemand zou hebben ingehuurd om het voorbereidende werk te doen. Mogelijk was er dan geen isolatie aangebracht, maar uiteindelijk had de keuken wel gewoon geplaatst kunnen worden. Hetzelfde geldt ook voor mensen die geen IT nerd kennen. Zij zouden de Internet Explorer toolbars voor lief nemen, omdat ze niet beter weten en als er echt iets mis is gaan ze naar de computerwinkel op de hoek die het noodzakelijke voor ze oplost.

Dit alles neemt niet weg dat als ik geen isolatie in mijn keuken heb mijn stookkosten een paar kwartjes hoger zijn in een jaar. Mocht iemand echter een keylogger installeren doordat zei “de order van Amazon” installeren waarmee de bank gegevens van die persoon op straat komen te liggen, dan is de schade waarschijnlijk een stuk hoger. Voorlichting is hierin belangrijk, maar een gemiddelde eindgebruiker gaat toch niet herkennen wanneer ze veilig bezig zijn en wanneer niet. Maakt dit de eindgebruiker het grootste veiligheidslek en hoe is dit te ondervangen? Ik heb geen idee.

Cheers,

Roy

Revolutionair stemmen

Door SirDarkAngel op woensdag 18 december 2013 16:15 - Reacties (7)
Categorie: -, Views: 3.187

Beste Tweakers,

Mensen welke gaan verhuizen naar Mars. Het klinkt onwerkelijk, maar als het aan de non-profit organisatie Mars One1 ligt wordt dit binnen enkele jaren realiteit. Dit jaar wordt de crew geselecteerd en de training van deze crew begint in 2015. Uiteindelijk vliegen de eerste 4 mensen in 2024 naar Mars en na 210 dagen vliegen, landen ze in 2025 op deze planeet.

Of het allemaal zo ver gaat komen is nog maar de vraag, maar Mars One is druk bezig. Voor de Patriotten onder ons is het mooi te zien dat Mars One een Nederlandse organisatie is. Een organisatie als deze laat zien dat wij Nederlanders wel degelijk vooruitstrevend kunnen zijn, iets wat helaas niet altijd het geval is. Een mooi voorbeeld hiervan is het elektronische stemmen wat in 2018/2019 mogelijk moet worden. Waar wij in 2013 onze bankzaken en belasting aangifte online doen. Onze gezondheidsdossiers digitaal verspreidt worden tussen ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Daar gaan wij als land 5 jaar later een ‘revolutionaire’ manier van stemmen introduceren. We gaan stemmen via een computer welke de stem op papier uitprint. De uitslag wordt vervolgens gescant op een ander apparaat welke de uitslag print.

In 1970 werd de ponskaart uitgevonden; In 2018, 7 jaar voordat de eerste mens mogelijk op Mars gaat leven, gaan we hiervan de evolutie zien. Waarom kan het stem proces niet compleet digitaal? Waarom zijn we nog niet zover dat we gewoon vanaf onze eigen pc, tablet en/of telefoon kunnen stemmen. Natuurlijk zit hier een veiligheid risico’s aan, maar je maakt mij niet wijs dat er geen stem verloren of verkeerd gaat als er 12,5 miljoen papieren met output in moeten worden gescand.

Malware welke automatisch stemt kan je grotendeels elimineren door DigiD te gebruiken in combinatie met two way authenticatie zoals SMS of door een papieren token per post te versturen. De stemmen kunnen op 2 of meer systemen geregistreerd worden. De uitslag van de verschillende systemen worden vervolgens met elkaar vergeleken om te waarborgen dat er geen grote bulk aan stemmen is gewijzigd. Er zitten genoeg uitdagingen aan een dergelijk systeem, maar bovenstaande is in 10 minuten bedacht en ik durf gewoon niet te geloven dat een groep geleerde dit niet uit kan uitwerken. Het moet toch beter kunnen dan wat er nu bedacht is.

Het is niet serieus te nemen dat we anno 2018 bij een apparaat moeten staan wat aan het knipperen is, omdat het papier op is. Dit terwijl je al zolang moest wachten, omdat je voorganger, een vrouw van 85 jaar, een paper-jam had. Ze moet het papier er zelf uithalen, omdat bij hulp haar anonieme stem mogelijk verloren zou zijn gaan. Achter je in de rij staat de CFO van een beursgenoteerd bedrijf. Hij checkt tijdens het wachten de jaarcijfers welke morgen worden gepubliceerd via zijn Google bril. Daarachter staat een vader welke het zakgeld van zijn zoon overmaakt via zijn telefoon, omdat hij net een notificatie krijgt dat zijn salaris is binnengekomen. Een misschien wat gechargeerde situatie, maar ligt het zover van de realiteit? Nog 5 jaar, dan kan dit top systeem live en kunnen we het zien.

Cheers,

Roy

1 http://www.mars-one.com/

Rampen en prioriteiten

Door SirDarkAngel op woensdag 13 november 2013 12:30 - Reacties (14)
Categorie: -, Views: 3.722

Beste Tweakers,

3300 Gewonden, 100.000 daklozen en meer dan 2000 doden. Moedertje natuur heeft weer toegeslagen en één tyfoon heeft bovenstaande cijfers veroorzaakt. Je zou verwachten dat elke nieuwsrubriek het merendeel van de tijd spendeert aan dit item. Misschien lees en kijk ik naar de verkeerde items, maar mijn gevoel zegt dat dit niet het geval is. Het is niet zo dat het item genegeerd wordt. Een Google opdracht op “tyfoon Haiyan” geeft genoeg resultaten en op elke gerenommeerde nieuws site is er wel informatie te vinden over het onderwerp. Ook in het journaal zijn er regelmatig items welke voorbij komen en giro 555 is geopend. Toch krijg je niet het gevoel dat er iets groots is gebeurd.

Is het logisch dat er relatief weinig berichtgeving is over dit onderwerp?. Misschien komt het omdat de ramp “al” 5 dagen geleden is gebeurd. Misschien komt het, omdat ander nieuws belangrijker is. Als we naar de meest gelezen items kijken op nu.nl zien we op de eerste twee plaatsen staan: “Estelle Cruijff en Badr Hari uit elkaar” en “Tina Turner geen Amerikaanse meer. Op Facebook zie ik ook niets voorbij komen wat te maken heeft met wat er gebeurd is in de Filipijnen. Niet vandaag, maar ook niet in de afgelopen dagen. Facebook vrienden informeren een ieder die het wil lezen dat ze thee hebben gedronken bij de buurvrouw, vannacht slecht geslapen hebben of discussiëren over expeditie Robinson. Dezelfde Facebook vrienden verdrongen dit soort berichten enkele weken geleden van mijn voorpagina, om in opstand te komen tegen de afschaffing van zwarte piet. Tot op de dag van vandaag hebben mensen een zwarte piet als avatar, omdat zei dit topic belangrijk vinden. Laat ik duidelijk zijn dat ik hier niet mee wil zeggen dat de zwarte piet discussie onbelangrijk is, maar het laat wel zien waar mensen belang aan hechten. Als laatste wil ik het voorbeeld geven van de gijzeling in het Limburgse Reuver. Op verschillende sites was dit item “Breaking Nieuws” op de dag van de gijzeling en dagen later werden we nog steeds op de hoogte gesteld over de achtergronden. Ook hier geldt dat deze gijzeling erg is, maar als we naar de cijfers kijken hebben we het over “slechts” 2 doden en 1 gewonden. Een omvang van minder dan 1 procent vergeleken met wat er in de Filipijnen is gebeurd.

Ik wil niet snappen waarom de prioriteiten zo anders liggen dan dat je zou verwachten, maar ergens denk ik het te begrijpen. Wij Nederlanders worden moe van de grote rampen. Gevoelsmatig is er elk jaar wel een verwoestende aardbeving, tsunami of orkaan en breekt er ergens een oorlog uit. Keer op keer worden we gevraagd te doneren en wordt onze sympathie gewekt door de meest verschrikkelijke beelden te tonen. Daarnaast kan je geen stad doorkruisen zonder aangesproken te worden door één van de goede doelen welke doorlopend onrecht bestrijden zoals armoede, kindersterfte, kanker en andere ziektes. 3FM, één van de best beluisterde radiostations organiseert samen het rode kruis Serious request. Vroeger was deze actie enkele dagen in December, maar ondertussen wordt er in Januari al begonnen met de volgende versie.

Er gebeurd zoveel onrecht in deze wereld en de goede doelen zetten elk mogelijk middel in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het doel waar de organisatie zich voor in zet. Hierdoor hebben wij tig uitgemergelde kinderlichamen, lijkzakken en huilende slachtoffers gezien welke alles verloren hebben. Al storten we allen ons halve salaris, de rampen zijn niet te voorkomen. Wanneer het herstel van de éne ramp op de helft is, dan wordt de volgende al geïntroduceerd. Misschien is het dan wel logisch dat we met zijn allen het nieuws volgen in de hoop dat de vader zijn kind niet vermoord tijdens een gijzeling. Misschien is het dan wel logisch dat we ons met zijn allen in zetten zwarte piet te behouden. In deze situaties is het namelijk wel mogelijk een positief resultaat te behalen waar we bij rampen het alleen maar ietsje beter kunnen maken, als dit al mogelijk is. Laten we ons in ieder geval beseffen dat het feit dat we ons druk kunnen maken over minder grote items een luxe is. Genoeg mensen in de Filipijnen, maar ook in andere landen maken zich nu druk over het feit dat ze dit niet weten of er morgen eten is om te overleven en hebben alleen nog maar de herinnering aan hun huis welke er een week geleden nog stond.

Cheers,

Roy